Zimní soustředění Strážné 2009

11.03.2009
Tradičním vrcholem zimní přípravy na nadcházející závodní sezónu je zimní soustředění spočívající jednoduše řečeno „v naběhání co nejvíce kilometrů na běžkách“ a ani letos tomu nebylo jinak. Soustředění se konalo v termínu od 28.2.2009 do 7.3.2009 v „zasněžené“ obci Strážné. Hlavní předpoklady pro úspěšné zvládnutí tohoto podniku, tedy dostatek sněhu a odpovídající zázemí k provozování sportovní činnosti i k relaxaci, byly splněny - a jak to tedy dopadlo?

Na místo konání nakonec dorazilo celkem 9 závodníků (Dán, Vilma, Katka, Oťas, Kisel*, Pepa, v druhé polovině týdne pak tým doplnili Šaman, Papik a Hroch), jejichž vedením bylo na první polovinu týdne pověřeno duo Fána a Mol, které v druhé polovině týdne vystřídala dvojice Předseda s Ludvou (nelze opominout ani „inspekční“ víkendové účasti Pepka). Ihned po příjezdu to vše začalo – bezprostředně po ubytování a lehké sváče (pár řízků s bramborem) jsme všichni stáli ve stopě připraveni na první tréninkovou fázi. Bohužel sněhové podmínky, jevící se na první pohled jako ideální, se posléze ukázaly zrádné. Prakticky nikdo netrefil ideální mázu (neboť trenérské duo namazalo běžky všem stejně špatně, pochopitelně i sobě) a první kilometry tak byly více než útrpné. Hlavně Katka neustálé podkluzování nesla velmi těžce a na její tváři bylo vidět, že se jí v tu chvíli stýská po mažoretkách. I přes tyto počáteční potíže byl hlavní úkol prvního dne splněn a večer mohlo proběhnout rozdělení závodníků do družstev - s ohledem na odstupy mezi jednotlivými běžci se to vytříbilo tak nějak samo. První družstvo „A“ ve složení Vilma, Oťas a Kisel si do dalších dnů vzal pod taktovku Fána, druhé družstvo „B“ ve složení Katka a Pepa vedl nadále Mol. Samostatnou jednotkou se dočasně stal Dán, kterému měli parťáci Šaman a Papik teprve přijet, nicméně nutno poznamenat, že se nijak nešetřil. Jeho denní porce okolo 60km jistě mluví za své.

Strážné 2009 V dalších dnech se již podařilo mázu optimalizovat panujícím sněhovým podmínkám a naplánované tréninky se dařilo bez obtíží plnit. Ukázalo se, že nejvíce práce dá trenérům dohlédnout na dostatečné oblečení jednotlivých závodníků během tréninku a následné zajištění sušení zvlhlých svršků na další tréninkový den. V této souvislosti nutno trochu pokárat Vilmu, která si často pletla běhání na běžkách v horských podmínkách s cestou někam na pláž. Během prvních čtyř dnů (počítáno i s úvodní „promazanou“ sobotou) se družstvu „A“ podařilo naběhat 108km, proložených samozřejmě měřenými úseky, tempovým během a úseky s důrazem kladeným na zvládnutí techniky běhu – zejména pak klasického stylu.

Druhý tréninkový cyklus, počínaje středou, pod vedením Předsedy a Ludvy byl zahájen volnějším dnem s důrazem na co nejlepší zvládnutí techniky běhu, kdy se Předseda s Ludvou snažili odstranit neduhy ve stylu každého závodníka. Následoval opět tvrdý tréninkový den, kdy za zmínku stojí málem aktivace horské záchranné služby. Ze zcela nepochopitelných důvodů vyšlápl ze zaběhnuté stopy Hroch a na několik minut se tak dostal mimo trenérský dohled. Vše ale nakonec dopadlo dobře, neboť byl nalezen pár metrů od místa, kde se měl vyskytovat, kochajíce se projíždějící lanovkou na pláně. V důsledku této anabáze zaslouží speciální pochvalu za výdrž Ludva, který při záchranné akci „hledá se Hroch“ najezdil cca 15km. Poslední páteční tréninkový den patřil závěrečné vyčerpávající túře na Luční. Sobotní dopoledne patřilo úklidu chaty a přípravám na odjezd zpět do Poděbrad, kam všichni nakonec šťastně dorazili kolem druhé hodiny odpolední.

Strážné 2009 Letošní zimní soustředění lze obecně zhodnotit jako zdařilé. Výkon všech účastníků lze sumarizovat jako velmi dobrý, navíc je nutno pochválit tréninkové nasazení Vilmy, která rovněž dominovala rychlostním soutěžím. U účastníků loňského zimního soustředění bylo možné sledovat zlepšení jak co do rychlosti, tak co do zvládnutí techniky běhu. Hroch a Pepa, pro které bylo toto zimní soustředění první, se s běžkami rovněž sžili a lze předpokládat, že v tomto sportu našli zalíbení. Doufejme tedy, že v nastartovaném trendu bude každý z našich borců pokračovat i individuálně a že příští rok bude zimní soustředění probíhat ve stejném duchu.

Rovněž po kulturní stránce se náš pobyt povedl, volno-časový program byl připraven pestrý pro mladší i pro starší účastníky – např. oblíbené Carcassonne, karban v mnoha podobách, „paření“ na PC v každodenním ukázkovém provedení trojice Oťas-Kysel-Pepa a na dívčím pokoji probíhala jakási tajná zábava s pytlíky a drátky – bohužel se nám nepodařilo získat více informací. Doménou jednoho z večerů se pak stal "Dobrovolně-povinný turnaj v šipkách" – dobrovolný pro zájemce, povinný pro zbytek. Přestože se hrála "pouze" jedna klasická 301, přestřelka trvala více než dvě hodiny. Na vině byly mrzké výkony napříč celým startovním polem a taky ne úplně ostré hroty šipek. Konečné pořadí je uvedeno v následující tabulce.

301
Celkové umístění - JménoBody
1. místo: Dan301
2. místo: Fána298
3. místo: Kysiláč296
4. místo: Radek290
5. místo: Mol248
6. místo: Pepa227
7. místo: Oťas210
8. místo: Katka193
9. místo: Vilma171
Závěrem bychom rádi poděkovali Jarmile a Vaškovi Michlovým za poskytnutí špičkového zázemí na jejich chatě – včetně zajištění veškerých dodávek proviantu a jejich následného zpracování do nutričně vyvážených a přesto lahodných pokrmů v průběhu celého týdne. A právě proto článek ukončíme sloganem, který jsme po jídle často slýchali: „Járo, jídlo bylo špičkový!“


Pozn: *Kysiláč alias Kyseláč, Kysel, Kisel, Kis, Kys neboli Martin Kysílka – i v době soustředění (stejně jako před ním) se potýkal s jistou nespokojeností s délkou své původní přezdívky, proto se vyrojilo hned několik nových variací různé délky i pravopisu. Doufejme, že tato neprůhledná situace brzy pomine a Martin si ve spolupráci s kolektivem konečně vybere něco „ušitého přímo na tělo“, podobně jako má Hroch.

Autor: Franta Marek, Pavel Molinari, Foto: Pavel Molinari


zpět